شایان بورس به عنوان سایتی مرجع در راستای ارائه اخبار و رخدادهای بازار سرمایه و کالا و بورس ایران و جهان و تحلیل های علمی و نیز آموزش به افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند در خدمت کاربران گرامی میباشد.از طریق این سایت میتوانید ضمن اطلاع از مجموعه فرایندهای موثر در بازار سرمایه ایران و جهان با گروه تحلیل گران شایان بورس نیز تبادل نظر داشته باشید "Shayan Bourse" is as a reference site for news and events in capital market and goods and the exchange of scientific analysis and training to those who wish to enter the capital market. Through this site you can also learn the complex processes involved in the world's capital markets and Iran's markets with consulting shayan experts. *** شایان بورس حامی معامله گران حرفه ای ایران *** با مراجعه به منوی برنامه کلاسها می توانید در کلاسهای آنلاین شایان بورس از طریق اسکایپ در اقصی نقاط جهان خصوصا ایران ثبت نام نموده و شرکت نمایید*** شما می توانید در منو تماس های آنلاین از طریق اسکایپ ، تلگرام و یا با تلفن : 12402211683+ با ما در ارتباط باشید اصول انحصاری موج C
شایان بورس شایان بورس شایان بورس شایان بورس شایان بورس

مبلغ: تومان
پرداخت کننده :
ايميل پرداخت کننده :
موبايل پرداخت کننده :

 

موج C به صورت 5 موجه ایجاد می گردد (موج اصلاحی) .
-
نسبتهای موج C :
-
1- نسبت ریتریسمنت 8.61 یا 6.78 موج 1
2- نسبت اکستنشن 161 یا 261ریتریسمنت موج B
3- نسبت پروجکشن 161 یا 100 موج A
4- نسبت انتهای موج 5

-

نکته موج C :

-

1- موج Cمعمولا تا نسبت 161 پروجکشن موجA ایجاد میشود.

-

نسبتهای فیبوناچی تایم :

-

1- نسبت 50 یا 61.8 ریتریس موج 1
2- نسبتهای انتهای موج 5 (داخلی C)
3- اکستنشن 161 موج B
4- پروجکشن 100موج A

-

شکل و ساختار موج C :

شکل و ساختار موج C

شکل و ساختار موج C

-

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This
چاپ این صفحه

ارسال توسط شایان دیبا

 

موج B به صورت سه موجه می باشد.
پترن اریگولار فقط در کارکشن موج b ایجاد می گردد (موج اصلاحی) .

-

نسبتهای موج B :

-

1- نسبت 61.8 یا 78.6 یا 88.6 ریتریس موج A
2- 127 یا 161 اکستنشن موج b (چون موج Bبه صورت کارکشن می باشد)
3- نسبتهای انتهای موج 5 ( داخلی c )
4- احتمال تشکیل پترن گارتلی یا بت یا (123)
5- 127 یا 161 اکستنشن موج A پترن اریگولار
-
نکته موج B :
-
1- احتمال تشکیل پترن گارتلی یا بت یا (123)
-
نسبتهای فیبوناچی تایم :

-
1- نسبت 100 یا 161پروجکت A از انتهای موج B
2- نسبت 161 اکستنشن موج b
3- نسبت 100 پروجکشن موج a
-

شکل و ساختار موج B :

شکل و ساختار موج B

شکل و ساختار موج B

-

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This
چاپ این صفحه

ارسال توسط شایان دیبا

 

موج A اصلاحی به صورت سه یا پنج موجه ایجاد می شود (موج اصلاحی) .

-

نسبتهای موج A :

-

1- 127 یا 161 اکستنشن موج4 (داخلی A)
2- نسبت 100یا 161 پروجکشن موج یک (داخلی A )
3- نسبت 38.2یا 61.8 پروجکشن 3-0 (داخلی A )
4- نسبتهای داخلی انتهای موج 5 (داخلی A)
5- نسبت 424 موج 2 (داخلی A)

نکته موج A :

-

1- احتمال تشکیل پترن باترفلای
-
نسبتهای فیبوناچی تایم :

-
1- 161 فیبو تایم اکستنشن موج 4 (داخلی a )
2- 100 یا161 فیبو پروجکت موج 1 از انتهای موج 4 (داخلی a )
3- 38.2 یا 50یا 61.8فیبو پروجکت انتهای موج 3-0 از موج 4 (داخلی a )
4- نسبت 424 اکستنشن موج 2 (داخلی a )
-

شکل و ساختار موج A :

شکل و ساختار موج A

شکل و ساختار موج A

 

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This
چاپ این صفحه

ارسال توسط شایان دیبا

 

 

موج 5 به صورت پنج موجه ایجاد می شود (موج پیشرو) .

-

نسبتهای موج 5 :

-

1- نسبت اکستنشن 127 یا 161 موج 4
2- نسبت پروجکشن 100% یا 161% موج 1
3- نسبت 2/38 یا 8/61 پروجکشن موج 3-0
3- نسبت انتهای موج 5 (داخلی 5)
5- نسبت 424 موج 2

-

نکته موج 5 :

-

1- دایورجنس Divergence قیمتی و اندیکاتور AO بین امواج 3-5 به صورت واگرایی ظاهر میشود.
2- موج 5 به صورت پنج موجه ایجاد می گردد.
3- در انتهای موج 5 امکان تشکیل پترن باترفلای می باشد.

-

نسبتهای فیبوناچی تایم :

-

1- 161 فیبو تایم اکستنشن موج 4
2- 100 یا 161 فیبو پروجکت موج 1 از انتهای موج 4
3- 38.2 یا 50 یا 61.8 فیبو پروجکت انتهای موج 3-0 از موج 4
4- نسبت 424 اکستنشن موج 2
5- نسبتهای انتهای موج 5 (داخلی 5)

-

شکل و ساختار موج 5 :

شکل و ساختار موج 5

شکل و ساختار موج 5

 

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This
چاپ این صفحه

ارسال توسط شایان دیبا

 

 

موج 4 به صورت سه موجه یا کامپلکس می باشد.

احتمال تشکیل اریگولار در کارکشن موج abc (موج پیشرو) وجود دارد .

-

نسبتهای موج 4 :

-
1- نسبت پروجکشن 161 یا 261 موج 1
2- نسبت اکستنشن 261 یا 361 موج 2
3- نسبتهای انتهای موج 5 (داخلی 3)

-
نکته موج 4 :

-

1- درانتهای موج 3 یک پیک بلند در اندیکاتور AO ایجاد می گردد.
2- در انتهای موج 3 امکان ایجاد پترن کراب وجود دارد.
3- موج 3 به صورت پنج موجه ایجاد می گردد.
4- موج 3 بلندترین موج پیشرو می باشد.
5- موج 3 معمولا تا پروجکشن 261 موج 1 ادامه می باید.

-

نسبتهای فیبوناچی تایم :

-

1- نسبت 161 یا 261 پروجکشن موج 1
2- نسبت 261 ریتریسمنت موج 2
3- نسبتهای داخلی موج 5 (داخلی3)

-

شکل و ساختار موج 4 :

شکل و ساختار موج 4

شکل و ساختار موج 4

 

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This
چاپ این صفحه

ارسال توسط شایان دیبا

 

موج 3 به صورت پنج موجه ایجاد می شود. (موج پیشرو )

-

نسبتهای موج 3 :

1- نسبت پروجکشن 161 یا 261 موج 1
2- نسبت اکستنشن 261 یا 361 موج 2
3- نسبتهای انتهای موج 5 (داخلی 3)

-

نکته موج 3 :

-

1- درانتهای موج 3 یک پیک بلند در اندیکاتور AO ایجاد می گردد.
2- در انتهای موج 3 امکان ایجاد پترن کراب وجود دارد.
3- موج 3 به صورت پنج موجه ایجاد می گردد.
4- موج 3 بلندترین موج پیشرو می باشد.
5- موج 3 معمولا تا پروجکشن 261 موج 1 ادامه می باید

-

نسبتهای فیبوناچی تایم :

-

1- نسبت 161 یا 261 پروجکشن موج 1
2- نسبت 261 ریتریسمنت موج 2
3- نسبتهای داخلی موج 5 (داخلی3)

-

شکل و ساختار موج 3 :

شکل موج 3

شکل موج 3

-

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This
چاپ این صفحه

ارسال توسط شایان دیبا

 


موج 2 به صورت سه موجه یا کامپلکس می باشد
احتمال تشکیل ایریگولار در کارکشن موج abc وجود دارد (موج پیشرو)

-

نسبتهای موج 2 :

-

1- نسبت 61.8 یا 78.6 یا 88.6 ریتریس موج یک
2- 127 یا 161 اکستنشن موج b
3- نسبتهای انتهای موج 5 ( داخلی c )

-

نکته موج 2 :

-

1- درصورت ایجاد شدن موج 2 به کامپلکس بهتر است معامله صورت نگیرد
2- موج 2 به صورت ABC ایجاد می گردد
3- موج B در داخل موج 2 به صورت سه موجه ایجاد میشود.
4- موج C در داخل موج 2 به صورت پنج موج ایجاد میشود.
5- احتمال تشکیل پترن گارتلی-بت یا (123)
6- موج 2 نمی تواند 100موج 1 را بپوشاند.

-

نسبتهای فیبوناچی تایم :

-

1- نسبت 50 یا 61.8 ریتریس موج 1
2- پروجکشن 100موج a
3- اکستنشن 161 موج b
نسبتهای انتهای موج 5 (داخلی c)

-

شکل و ساختار موج 2 :

شکل موج 2

شکل و ساختار موج 2Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This
چاپ این صفحه

ارسال توسط شایان دیبا

 

اعداد فیبوناچی دامنه ای از صفر و یک هستند که هر عدد جدید مجموع دو عدد قبل از خود می باشد نسبت های بین این دامنه اعداد بسیار جالب و کاربردی می باشد. معمولا از نسبت های 38.2درصد، 50 درصد، 61.8 درصد، 100درصد و 161.8 درصد در بازار برای تحلیل میزان حرکت قیمت استفاده می شود.

 

23

- معمولا موج دو 61.8 درصد از میزان حرکت موج یک را بازگشت دارد.

- موج چهار معمولا تا حداکثر 38.2 درصد از موج سوم را بازگشت دارد.

 

24

- موج پنج می تواند 38.2 یا 61.8 درصد حرکت اصلی ابتدای موج یک تا انتهای موج سوم را حرکت داشته باشد.

 

25

- به لحاظ زمانی نیز امواج می توانند بر اساس دوره زمانی اعداد فیبوناچی حرکت کنند. به عنوان مثال اگر موج سوم گسترش یافته و 21 ماه طول زمانی داشته باشد موج 5 یک عدد فیبوناچی عقب تر می باشد و 13 ماه زمان تشکیل آن طول می کشد.

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This
چاپ این صفحه

ارسال توسط شایان دیبا
 
تاريخ : پنج شنبه 30 بهمن 1393برچسب:کانال ها - شایان بورس,

 

- در موارد بسیاری امواج حرکتی در محدوده یک کانال حرکت می کنند. این کانال می تواند از امتداد خط کانال پایان نقاط موج های یک و سه ترسیم شده باشد و یا می تواند از امتداد ابتدای امواج دو و چهار ترسیم شده باشد.

 

21

- به همان ترتیب که در موج های حرکتی می توانیم روند و کانال داشته باشیم. برای امواج اصلاحی زیگزاگ نیز می توانیم کانال ترسیم کنیم. شیوه ترسیم بدین شکل است که از انتهای موج 5 به ابتدای موج B خط روند رسم می شود و به موازات آن خط کانال از انتهای موج A ترسیم می شود.

 

22

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This
چاپ این صفحه

ارسال توسط شایان دیبا
 
تاريخ : پنج شنبه 30 بهمن 1393برچسب:تناوب - شایان بورس,

 

در امواج انگیزشی:

- اگر موج دوم بصورت آنی و با سرعت زیاد بازگشت داشته باشد و زمانی کوتاه را مانند امواج اصلاحی زیگزاگ به خود گرفته باشد در موج چهارم تکرار این مدل تصحیح بسیار ضعیف است و بازگشت با دوره زمانی طولانی تر و حالتی غیر از زیگزاگ اتفاق می افتد.

- معمولا حرکت سریع و با دوره زمانی کوتاه برای موج های اصلاحی به شکل زیگزاگ اتفاق می افتد.

- معمولا حرکت رنج با دوره زمانی طولانی مدت در موج های اصلاحی به شکل های تخت (Flat)، مثلث ها (Triangle) و اصلاحی های ترکیبی (Combination) به وجود می آیند.

- در امواج حرکتی که به شکل مثلث قطری (Diagonal Triangles) هستند تناوب بین موج دوم و چهارم وجود ندارد.

 

18

تناوب:

در امواج اصلاحی

- اگر در موج A شاهد یک حرکت با ساختار a، b، c به شکل تخت (Flat) باشیم در موج B به احتمال زیاد شاهد یک ساختار زیگزاگ مانند هستیم و یا بالعکس.

 

19

- اگر بازگشت کامل در موج A با یک زیگزاگ آغاز بشود حرکت موج B می تواند با زیگزاگ دیگری که ساختارش به بیرون از محدوده زیگزاگ اول رسیده است امتداد پیدا کند.

20

محدوده موج چهار

- محدوده موج چهار از یک درجه بزرگتر معمولا تا موج چهار یک درجه کوچکتر موج سه اصلی امتداد می یابد و در موارد اندکی از موج چهار ریز موج های موج سه حرکتی بیشتر انجام می دهد.

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This
چاپ این صفحه

ارسال توسط شایان دیبا